Graj o lojalność klientów

trening efektywnej komunikacji z grupami docelowymi


Chcesz mieć wpływ na lojalność swoich klientów?

Masz wrażenie, że znasz ich dobrze, ale chciałbyś poznać lepiej?

Wiesz, że oferujesz najlepsze na rynku rozwiązania, tylko nie wiesz, jak przekonywać do nich skuteczniej?

Odbiorcy:

 • Osoby, które bezpośrednio zajmują się sprzedażą i budowaniem relacji z klientami.
 • Osoby zarządzające zespołami sprzedażowymi.

Opis:

Potraktuj sprzedaż jak spektakl. Obsadź role i zbuduj dramaturgię. Szkolenie daje praktyczne umiejętności tworzenia postaci klienta, poznania jego potrzeb na poszczególnych etapach zakupu i dopasowania do nich które pozwalają zrealizować jego oczekiwania.

Zmiana perspektywy. Sprzedaż jako spektakl.

Budowanie postaci klienta.

Trening umiejętności komunikacyjnych: prowokatywność, improwizacja, status.

Utrwalenie relacji, trening elastyczności.

Zwinnie zarządzaj zmianą

trening elastycznego budowania komunikacji i motywacji w zespole


Czy wiesz, że kluczowym elementem dla skutecznego przeprowadzenia zmiany są ludzie?

Chcesz zrozumieć ich oczekiwania i wykorzystać umiejętności, by niepewność zamienić w sukces?

Potrzebujesz narzędzi do skutecznego programowania, wspierania i utrwalania zmian?

Ten trening umożliwia: dotarcie do jego przyczyn i określenie mechanizmów powstawania. Uczy skutecznie modyfikować sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych i zwiększa kontrolę nad własnymi emocjami. Nabyte umiejętności poprawią efektywność pracy Twojego zespołu, a także podniosą indywidualne kwalifikacje koncentrowania się na osiągnięciu zamierzonego celu.

Odbiorcy:

 • Osoby zarządzające zespołami.
 • Osoby, które chcą zdobyć umiejętności pracy zespołowej w obliczu zmiany.

Opis:

Zrozum reakcje własne i innych na zmianę i naucz się nowych, konstruktywnych zachowań. Zbuduj pozytywne nastawienie w zespole. Naucz się umiejętności wspierania innych. Poznaj zasady wdrażania procesu zmian w organizacji.

Mów i wygrywaj

trening wystąpień publicznych


Czy ludzie słyszą to, co masz im do powiedzenia?

Czy potrafisz precyzyjnie określić cel swojego wystąpienia?

A może czujesz, że mógłbyś być lepszym mówcą, tylko nie wiesz, jak to osiągnąć?

To szkolenie uruchomi kreatywność i obudzi potężny potencjał komunikacyjny - Twój i zespołu, z którym pracujesz! !

Odbiorcy:

 • Osoby, które kładą nacisk na skuteczną komunikację w kontaktach z klientami, przełożonymi, podwładnymi i współpracownikami.
 • Osoby, dla których skuteczne i praktyczne umiejętności publicznego zabierania głosu są pomocne w osiągnięciu lepszych rezultatów i rozwoju kariery zawodowej.

Opis:

Autorski program, dzięki któremu pokonasz lęk i stres oraz nauczysz się czerpać przyjemność z przekazywania treści innym, nawet przy dużym forum odbiorców.

Warsztaty pozwolą Ci zrozumieć, że każdy skuteczny przekaz powinien zamykać się w dobrze opowiedzianej historii. Określisz swoje atuty i dostaniesz skuteczne narzędzia pomagające zminimalizować ograniczenia.

Poznasz przykłady świetnych wystąpień i spektakularnych wpadek. Będziesz uczył się od najlepszych. Podczas warsztatów zobaczysz, jak radzą sobie najwięksi gracze biznesu, polityki i mediów.

Stres kontrolowany

trening sterowany emocjami


Jesteś zmęczony nieustającą presją czasu?

Napięcie utrudnia Ci osiąganie wytyczonych celów?

Czy wiesz, że stres może stać się Twoim sprzymierzeńcem?

Ten trening umożliwia: dotarcie do jego przyczyn i określenie mechanizmów powstawania. Uczy skutecznie modyfikować sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych i zwiększa kontrolę nad własnymi emocjami. Nabyte umiejętności poprawią efektywność pracy Twojego zespołu, a także podniosą indywidualne kwalifikacje koncentrowania się na osiągnięciu zamierzonego celu.

Odbiorcy:

 • Osoby, których praca łączy się z koniecznością mierzenia się ze stresem, lękiem lub tremą.
 • Osoby występujące publicznie oraz te, które chcą bez strachu zabierać głos przed każdym, nawet ogromnym audytorium.

Opis:

Pamiętaj: to nie sytuacja, w jakiej się znajdujesz, jest przyczyną Twoich obaw, lecz sposób w jaki ją postrzegasz i o niej myślisz! Podczas warsztatu nauczysz się rozumieć emocje, które odpowiadają za działania i reakcje - Twoje i innych.

Trening da Ci praktyczne narzędzia, umożliwiające panowania nad emocjami.

Najnowocześniejsza wiedza z zakresu neurobiologii w połączeniu z unikatowymi ćwiczeniami czynią ten warsztat wyjątkowym.

Prezentacja doskonała

trening budowania spójnego przekazu werbalnego, emocjonalnego i graficznego


Oczekujesz od pracowników tworzenia czytelnych prezentacji?

Chcesz, by przekaz, treść i grafika budowały wyrazistą całość?

A prezentujący potrafił przekonać audytorium do swoich racji?

Wybierz nowatorski trening, który uczy traktować prezentację, jako dynamiczny proces komunikacji i perswazji. Pozwoli Twojemu zespołowi zaplanować przekaz, dopasować do niego środki graficzne i dramaturgiczne, i w efekcie precyzyjnie osiągnąć zamierzony cel.

Odbiorcy:

 • Osoby, które w pracy zawodowej prowadzą prezentacje skierowane do klientów zewnętrznych, wewnętrznych, przełożonych, podwładnych i współpracowników.
 • Osoby dla których skuteczne i praktyczne umiejętności prezentacji są pomocne w osiąganiu lepszych rezultatów i rozwoju kariery zawodowej

Opis:

Trening daje narzędzia do tworzenie unikatowych i skutecznych prezentacji - od wytyczenia głównego przekazu, przez znalezienie oryginalnej formy graficznej, po sposób przedstawienia.

Pozwala określić mocne strony prezentującego i zlikwidować słabe punkty.

Realizowany w oparciu o najnowsze techniki przekazu informacji, uczy unikać błędów i pułapek.

Wystąpienia medialne 3.0

trening budowania wizerunku i skutecznego tworzenia przekazów medialnych


Odczuwasz niepokój przed nagraniem swojego wystąpienia?

Chcesz pokonać tremę?

I zobaczyć, jak świetnie możesz wypaść?

Wybierz nowatorski trening pozwalający otworzyć medialny potencjał każdego uczestnika. Uczy tworzyć przekaz i dopasować go do konkretnego medium. Pozwala pokonać stres i zamienić go w pozytywną energię napędzającą do działania. Zawiera szczegółowe zasady komunikacji werbalnej i pozawerbalnej oraz praktyczny trening wystąpień.

Odbiorcy:

 • Osoby, które w pracy zawodowej kontaktują się z mediami, zajmują się budowaniem przekazów medialnych, zarówno z użyciem mediów tradycyjnych, jak i platform internetowych.
 • Osoby, które informują o wynikach firm podczas konferencji prasowych, występują jako eksperci lub są głosem organizacji w sytuacjach kryzysowych.

Opis:

Autorski program, oparty na dwudziestu latach pracy przed kamerami TVN i TVP, umożliwiający poznanie zasad i technik skutecznego posługiwania się przekazami medialnymi w budowaniu spójnego wizerunku i komunikatu.

Da Ci szansę praktycznego poznania zasad wystąpień medialnych, zarówno telewizyjnych, jak i umieszczanych w sieci.

Nauczysz się traktować kamerę, jak swojego sprzymierzeńca. Zwiększysz siłę perswazji podczas wystąpień medialnych.

Zrozumiesz mechanizmy komunikacyjne i zaczniesz biegle się nimi posługiwać.

Komunikacja w sytuacjach kryzysowych

trening zarządzania kryzysem i skutecznej komunikacji z mediami


Przeżyłeś kryzys w swojej firmie?

Boisz się, że w każdej chwili może się wydarzyć?

Chcesz usprawnić procedury postępowania kryzysowego?

To szkolenie uczy definiować kolejne etapy sytuacji kryzysowych, przybliża procedury oraz ułatwia skuteczną komunikację. Daje praktyczne narzędzia do budowania komunikatów medialnych i prowadzenia kryzysowej polityki informacyjnej. Zawiera trening wystąpień medialnych.

Odbiorcy:

 • Osoby, stojące na czele organizacji, które odpowiadają za skuteczne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.
 • Osoby, które w przypadku kryzysu w firmie odpowiadają za kontakty z mediami, występują przed kamerami i kształtują wizerunek firmy lub zamierzają rozszerzyć swoje umiejętności w tym zakresie.

Opis:

Praktyczny program, który pozwoli Ci poznać zasady i dynamikę sytuacji kryzysowych. Uczy skutecznego posługiwania się przekazami medialnymi w budowaniu spójnego wizerunku. Nauczysz się zarządzać kryzysem, zwiększysz swoją siłę perswazji. Zrozumiesz mechanizmy komunikacji kryzysowej i zaczniesz się biegle nimi posługiwać.

Praktyczny trening medialnych wystąpień kryzysowych, nauczy Cię traktować przekazy medialne, jako narzędzie do pokonywania kolejnych etapów trudnej sytuacji w Twojej firmie.